Tel: (216) 375 57 58 | Faks: +90 (216) 491 59 58 | info@solidbelge.com

Personel Belgelendirme

Sınav Ücretleri

Ücret Politikası

Ücret Politikası: 
1. Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
2. Sınav Ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
3. Ücretler sınav öncesi SOLİD Belgelendirme IBAN numarasına yatırılır.
4. Belge masraf karşılığı 150 TL´dir. (KDV´den muaftır.) Sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez.
5. Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir.
6. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
7. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılır.
8. Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları İçin; 1 yıl içerisinde kullanılmak şartıyla adayın ilk sınav hakkında başarısız olduğu birim veya birimlerden 2 sınav hakkı daha mevcuttur.
9. Sınavdan 2 gün Öncesine kadar Solid Belgelendirmeye müracat ederek sınav başvurusu iptali isteyen adayların ücretleri tamamen geri iade edilir. Tarafımıza bilgilendirme yapmamasına rağmen başvuru iptali isteyen adayların sınav ücretinin %75i iade edilir.
10. Belgeli kişinin, belgesini kaybetmesi veya belgenin yırtılması yıpranması gibi sebeplerden dolayı yenilemek istemesi durumunda 150 ₺ MYK belge ücreti ve 150 ₺ Belge basım ücreti olmak üzere 300 ₺ ücret alınır. 
11. Teşvik Kapsamında olmayan ulusal yeterliliklere ait sınav ve belge ücretleri geri iade edilmez.

Onaylayan/Genel Müdür: Nizamettin ZENGİN

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI /Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

300

2

11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

625

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

925

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

375

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

625

12UY0054-3/00 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI /Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

350

2

12UY0054-3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması

710

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

1060

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

625

12UY0055-3/00 ALÇI SIVA UYGULAYICISI /Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

350

2

12UY0055-3/A2 Alçı Sıva Uygulaması

710

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

1060

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

625

11UY0012-3/02 BETONARME DEMİRCİSİ /Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

356

3

11UY0012-3/A2 Betonarme Demircisi İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

569

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

925

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

625

12UY0048-3/00 DUVARCI /Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi

350

2

12UY0048-3/A2 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi

710

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

1060

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

625

11UY0023-3/02 İNŞAAT BOYACISI /Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

300

2

11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi Ve Uygulama Becerisi

625

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

925

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

625

12UY0056-3/01 İSKELE KURULUM ELEMANI /Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

435

2

12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

625

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

1060

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

625

12UY0051-3/00 SERAMİK KARO KAPLAMACISI /Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0051-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

435

2

12UY0051-3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı

625

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

1060

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

625

11UY0024-3/02 SIVACI /Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

11UY0024-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

360

2

11UY0024-3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

620

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

980

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

625

16UY0253-2/00 İNŞAAT İŞÇİSİ / Seviye- 2

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

16UY0253-2/A1 - İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

135

2

16UY0253-2/A2 - Genel İnşaat İşleri

475

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

610

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

475

12UY0085-3/ METAL SAC İŞLEMECİ / Seviye-3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0085-3/A1 Metal Saç İşlemeci İş sağlığı

70

2

12UY0085-3/A2 Metal Saç İşlemeci Çevre Koruma

70

3

12UY0085-3/A3 Metal Saç İşlemeci Kalite Yönetim Sistemii

70

4

12UY0085-3/A4 Metal Saç Levha İşleme

370

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

580

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

500

12UY0085-4/ METAL SAC İŞLEMECİ / Seviye-4

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0085-4/A1Metal Saç İşlemeci İş sağlığı ve Güvenliği

70

2

12UY0085-4/A2 Metal Saç İşlemeci Çevre Koruma

70

3

12UY0085-4/A3 Metal Saç İşlemeci Kalite Yönetim Sistemi

70

4

12UY0085-4/A4 Metal Saç Levha İşleme

70

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

580

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

500

12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGÂH İŞÇİSİ / Seviye-3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0086-3/A1 Metal Levha İşleme Tezgâh İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

70

2

12UY0086-3/A2 Metal Levha İşleme Tezgâh İşlemlerinde Çevre Koruma

70

3

12UY0086-3/A3 Metal Levha İşleme Tezgâh İşlemlerinde Kalite Yönetim Sistemi

70

4

12UY0086-3/ B2 Pres

390

5

12UY0086-3/ B3 Punch Pres

390

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

600

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

500

12UY0087-4/ METAL LEVHA İŞLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ / Seviye- 4

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0086-3/A1 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü İş Sağlığı ve Güveliği

70

2

12UY0086-3/A2 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Çevre Koruma

70

3

12UY0086-3/A3 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Kalite Yönetim Sistemi

70

4

12UY0087-4/ B1 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Abkant Pres

370

5

12UY0087-4/ B3 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Pres

370

6

12UY0087-4/ B4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Punch Pres

370

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

580

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

500

12UY0083-3/METAL KESİMCİ / Seviye – 3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0083-3/A1 Metal Kesimci İş Sağlığı

70

2

12UY0083-3/A2  Metal Kesimci Çevre Koruma

70

3

12UY0083-3/A3 Metal Kesimci Kalite Yönetim Sistemi

70

4

12UY0083-3/B2 Metal Kesimci Giyotin Makasla Kesim

370

5

12UY0083-3/B3 Lazer Kesim

370

6 12UY0083-3/B4 Plazma Kesim

370

7 12UY0083-3/B5 Oksi-Gaz Kesim

370

8

12UY0083-3/B6 Metal Kesimci Profil Kesim

370

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

580

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

500

12UY0084-4/ METAL KESİM OPERATÖRÜ/ Seviye-4

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

12UY0083-3/A1 Metal Kesim Operatörü İş Sağlığı

60

2

12UY0083-3/A2 Metal Kesim Operatörü Çevre Koruma

60

3

12UY0083-3/A3 Metal Kesim Operatörü Kalite Yönetim Sistemi

60

4

12UY0084-4 /B2Metal Kesim Operatörü Lazer Kesim

400

5

12UY0084-4/B3 Metal Kesim Operatörü Plazma Kesim

400

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

580

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

500

14UY0202-3/ NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ/ seviye-3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

14UY0202-3/A1 NC/CNC İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi Sistemleri

60

2

14UY0202-3/A2 NC/CNC Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak

250

3

14UY0202-3/A3 NC/CNC Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek

250

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

560

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

560

14UY0202-4/ NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ / seviye-4

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

14UY0202-4/A1 NC/CNC İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi Sistemleri

60

2

14UY0202-4/A2 NC/CNC Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak

250

3

14UY0202-4/A3 NC/CNC Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek

250

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

560

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

560

11UY0010-3/ÇELİK KAYNAKÇISI /seviye-3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

80

2

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 

570

3

11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) 

570

4

11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

570

5

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

570

6

11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

570

7

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

570

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

650

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

650

11UY0014-3/ ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI/ seviye-3

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

100

2

11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

600

3

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

600

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

700

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

300

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli

700

12UY0053-4/OTOMOTİV SAÇ GÖVDE KAYNAKÇISI/ seviye-4

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti/₺

1

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

100

2

11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)

700

3

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)

700

4

11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)

700

5

11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)

700

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti

800

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli

250

Yeterlilik için sınavlı belge yenil800eme ücret bedeli

800

 

WhatsApp