Kalite Politikamız ve Tarafsızlık Beyan Formumuz

 
 

KALİTE POLİTİKASI

Solid Belgelendirme Gözetim İnş. İş Sağlığı ve Güv. Hiz. Ltd. Şti

Personel Belgelendirme ( TS EN ISO 17024), A Tipi muayene ( TS EN ISO 17020) hizmetlerini sunarken standartlarının gerekliliklerini titizlikle yerine getirir.

  • Verilecek hizmetle ilgili gerekli teknik şartlar belirlenip, başvuru talebinde bulunacak kişi ve kurumların kolayca ulaşabilmesini sağlar.
  • Müşteri arasından hiçbir ayrım yapmaz.
  • Hizmetlerini Gizlilik Tarafsızlık ve Bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda yürütür ve çalışanlarına konu ile ilgili taahhütname imzalatır.
  • Hizmetlerin yürütülmesi sırasında ilgili mevzuatlar çerçevesinde tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır.
  • Yapılan işleri haksız yere yavaşlatmaz veya hızlandırmaz.
  • Müşterisinin istek ve taleplerini ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde yerine getirmek en temel ilkesidir.
  • Müşterisine güven, çalışanına gurur kaynağı olmayı genel politika kabul eder.
  • Hizmetlerini sunarken elde ettiği bilgileri yetkisi olmayan kişi ve kuruluşlarla paylaşmaz.
  • Tarafsızlığının ve güvenirliliğinin üzerine gölge düşürecek herhangi bir iç-dış baskılardan etkilenmez.
  • Her türlü hizmetlerini sunarken yasaların vermiş olduğu yetkilerin dışına çıkmaz.

 
21.08.2017
Nizamettin ZENGİN
Genel Müdür 
 

SOLİD TARAFSIZLIK BEYAN FORMU

Solid Belgelendirme Gözetim İnş. İş Sağlığı ve Güv. Hiz. Ltd. Şti

Personel Belgelendirme ( TS EN ISO 17024), A Tipi muayene ( TS EN ISO 17020) hizmetlerini sunarken standartlarının gerekliliklerini titizlikle yerine getirir.

“SOLİD Belgelendirme ve Gözetim İnş. İş Sağ. Ve Güv. Hiz. Ltd. Şti” faaliyetlerini herhangi bir tarafın etkisi altında kalmadan bağımsız olarak TS EN ISO 17024 standardına uygun olarak yürütecek şekilde kurulmuş ve yönetilmektedir. Hizmetlerimizi tarafsızlık, güvenirlilik ilkeleri ile sunmak kalite politikamızın bir parçasıdır. SOLİD ‘in kadrolu personeli ve sözleşmeli personeli de dâhil olmak üzere tüm çalışanları bu ilkelere uygun olarak çalışmalarını yürütme sorumluluğu taşırlar. Organizasyonumuz bunu sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Firmamız tarafsızlığın ve güvenilirliğin üzerine şüphe düşürecek her türlü ticari, mali ve diğer iç-dış baskılardan ve etkilerden uzak çalışmaktadır. Bununla ilgili aşağıdaki önlemler alınmıştır:

SOLİD kadrolu ve sözleşmeli tüm personeline, “Gizlilik Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnamesi” imzalatır.

Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenirlik ilkesini ihlal edecek baskı kurulmasına izin verilmez.

Solid, hizmet verdiği konularda tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, sahiplik, kullanıcı veya bakım faaliyetleri gibi farklı şeyler yürütmez ve bu faaliyetleri olan herhangi bir kuruluşun parçası değildir.

SOLİD hizmet verdiği tüm kişi ve kuruluşlara eşit mesafededir hiçbir kişi ve kuruluşa özel ayrıcalıklı herhangi bir davranış ve tutum içerisinde olmaz.


 
Nizamettin ZENGİN
Genel Müdür