Tel: +90 (216) 375 57 58 | Faks: +90 (216) 491 59 58 | info@solidbelge.com

İSG Ölçüm Hizmetleri

SOLİD BELGELENDİRME, iş sağlığı ve güvenliği ortam ölçümlerinde, TS EN ISO/IEC 17025’ den  akredite ve yetki belgesine sahip olarak işyerlerinin ortam ölçümlerini gerçekleştirmektedir.

Titreşim Ölçümü

İşçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla, titreşim ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda bina ve fabrikalardaki, makina ve teçhizatların titreşim ölçümü yapılarak yerleşim planları belirlenmelidir. Böylece gereksiz duruşların sebep olabileceği arıza durumları önceden tespit edilerek olası zararların önüne geçilebilmektedir. Bu amaçla firmamız uzmanlarınca işyerlerinde El Kol Titreşim ve Tüm Vücut Titreşim Ölçümleri yapılmaktadır. Sonuçlar değerlendirilınekte ve alınması gereken önlemler raporlandırılarak işyerlerine bildirilmektedir.

Gürültü Ölçümü

İşveren işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirmek, ölçümünü yaptırmak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler başka yollarla önlenemiyor ise kişisel koruyucu malzeme vermek ve kullanımını sağlamak ile mükelleftir. Bu amaçla gürültü ölçümleri yapılarak mevzuat çerçevesinde değerlendirilip, alınması gereken önlemlerin de içerisinde yer aldığı raporları işyerlerine sunmaktır.

Aydınlatma Ölçümü

İş Sağlığı ve İş Güveliği Kanunu gereğince zorunlu olup, aydınlık şiddetinin standartlar çerçevesinde, maksimum ve minimum sınırlar arasında olması gerekir. Aydınlatma ölçümü, konusunda yetkili, uzman personel tarafından kontrol edilmelidir. Firmamız tarafından belirlenen sonuçlar uzman ekip tarafından raporlar işyerlerine sunulmaktadır.

Termal Konfor

Genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder. Kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığının hemen farkına varılmaz, ancak bir süre geçtikten sonra termal konfor hissedilmeye başlanır. Eğer termal konfor koşulları mevcut değilse; önce sıkıntı hissedilir ve daha sonra rahatsızlık duyulur.

Çalışma ortamlarındaki ısı etkilenmeleri ve konforsuz ortam şartları, iş kazalarının artmasına ve üretimin azalmasına bir başka deyişle verimin düşmesine sebep olmaktadır. Firmamız tarafından bu ölçüm yapılıp elde edilen sonuçlar raporlandırılarak işyerlerine sunulmaktadır.

Toz Ölçümü

İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetlerini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Firmamız toz ölçümlerini gravimetrik yöntem ile gerçekleştirmektedir. Sonuçlar raporlandırılarak işyerlerine sunulmaktadır.

VOC Ölçümü

Firmamız Baca Gazı ve İSG kapsamında VOC ölçümlerini kapsam genişleterek en kısa sürede hizmetinize sunacaktır.

Maddeler & Belgeler 

 • Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti TS 2607 ISO 1999
 • Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini TS EN ISO 1996-2
 • Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 5349- TS EN ISO 5349-2
 • Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti TS EN 1032+A1
 • Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS ISO 2631-1  (TS EN 1032+A1 ile birlikte)
 • İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü. COHSR-928-IPG039
 • Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi   TS EN ISO 7730
 • Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve  PMV -PPD indislerine göre.
 • Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi TS EN 27243 - TS EN ISO 7730
 • Toplam ve Solunabilir Tozun  Tayini 
 • Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik HSE-MDHS 14/3